thichchoigame.com Plays 109

Abe Zombie Rescue

Loading...Các droid ra khỏi hư không tấn công bằng vũ khí sinh học. Bom của họ triển khai ở khắp mọi nơi lây nhiễm cho tất cả thường dân. Cứu tất cả những người sống sót trong khi tránh tất cả các quả bom và cứu loài người khỏi sự tuyệt chủng. Thi đấu cho điểm cao và xem bạn là người tuyệt vời như thế nào so với phần còn lại của thế giới.
mũi tên