thichchoigame.com Plays 128

Aboe Heart Pluck

Loading...Điều khiển Aboe để thu thập tất cả trái tim trong trò chơi nền tảng câu đố đơn giản này. Đừng hết thời gian và tránh mọi trở ngại và giành điểm số cao nhất.
Mũi tên phải = moveUp Mũi tên = jumpP = pause