thichchoigame.com Plays 60

Alabama Car Parking

Loading...Lái xe không lỗi qua đường Alabama có thể là một số nhiệm vụ. Đỗ xe ô tô hoàn hảo là một nghệ thuật. Thoát khỏi những khoản tiền phạt chóng mặt ở Alabama bằng cách đỗ xe cẩn thận và làm điều đó trước khi hết giờ.
Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển xe của bạn và hoàn thành công việc của bạn trước khi đồng hồ bấm giờ trên đỉnh màn hình kết thúc. Thực hiện theo các mũi tên trên đường để đến đích đỗ xe của bạn.