thichchoigame.com Plays 117

Baloon Pair Touching

Loading...Nếu bạn có một con mắt đại bàng không bỏ sót điều gì và phản xạ sắc bén phản ứng khá tự nhiên, thì thử thách này là phù hợp với bạn. Có một cái nhìn thoáng qua về màu sắc bóng bay nhấp nháy trước bạn trong một hoặc hai giây và nhanh chóng xác định vị trí của chúng
Quan sát sự sắp xếp bóng bay nhấp nháy trong một hoặc hai giây và ghi nhớ vị trí của chúng. Khi các thẻ được lật, nhấp vào các cặp liên tiếp và làm cho chúng biến mất. Hoàn thành trò chơi trước khi bộ đếm thời gian mờ dần.