thichchoigame.com Plays 85

Baltimore Sandwich Shop

Loading...Cửa hàng bánh sandwich Baltimore đang tuyển người, các bạn! Và đây không chỉ là một khớp bánh sandwich. Nếu bạn có kỹ năng xử lý nhiều khách hàng trong một khoảng thời gian ngắn, mà không làm rối loạn đơn đặt hàng của khách hàng, bất kể đám đông nào, bạn có nghĩa vụ phải ở đây.
Xem bong bóng trên đầu khách hàng và kéo các thành phần theo cùng một thứ tự và giao chúng cho khách hàng. Sai lầm là ổn, nhưng nên được kéo vào thùng. Giữ khách hàng hạnh phúc và không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ trong số họ. Đừng thu tiền, từ những khách hàng hạnh phúc và đáp ứng mục tiêu để chơi cấp độ tiếp theo.