thichchoigame.com Plays 70

Barik

Loading...Một vụ đâm vào núi đã ngăn Barik trở về nhà sau chuyến bay dài. Bây giờ anh ấy cần sự giúp đỡ của bạn để tìm và thu thập tất cả những phần còn thiếu của đồng bằng để anh ấy có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình.