thichchoigame.com Plays 93

Border Defense

Loading...Thưa Commando, những người lính từ nước khác bắt đầu nổ súng ở biên giới và đã vào thành phố. Là một đặc công, công việc của bạn là vô hiệu hóa từng người một, sử dụng vũ khí bạn chọn và cho họ thấy sức mạnh của bạn!
Bấm để bắn, KHÔNG GIAN – tải lại, Q – thay vũ khí