thichchoigame.com Plays 47

Candy Blast

Loading...Nhắm mục tiêu của bạn và bắn giờ với kẹo màu sáng và tận hưởng một số cấp độ 25 giật gân khi bạn chiến đấu với các bức tường di chuyển và kẹo di chuyển cho bạn một thời gian khó khăn. Có một thời gian vui vẻ và cung cấp sự tăng cường rất cần thiết cho mức năng lượng của bạn.
Di chuyển chuột để nhắm kẹo và giữ chuột nhấp để thêm sức mạnh cho cú đánh của bạn. Thả chuột ra để bắn. 25 cấp độ bao gồm các chiến lược trò chơi khác nhau được giải thích trong một vài dòng tiếp theo. Cấp 1 đến 5 là các buổi chụp bình thường. Cấp 6 đến 10 chứa tường như một chướng ngại vật. Cấp 11 đến 13 có các bức tường di chuyển xung quanh và cấp 14 đến 20 bao gồm sôcôla làm mục tiêu của bạn. Cấp 21 đến 25 có kẹo di chuyển xung quanh sân khấu.