thichchoigame.com Plays 69

Charlie Brown Word Search

Loading...Tìm tất cả Tên nhân vật Charlie Browns trước khi hết giờ. Bạn có 10 phút!
Các từ có thể chạy theo chiều ngang, chiều dọc, đường chéo và thậm chí ngược. Chọn từng từ bằng cách nhấp vào chữ cái đầu tiên và kéo chuột dọc theo từ đó. Khi bạn đến cuối từ, hãy nhấn nút chuột. Nếu bạn tìm thấy một từ trong danh sách thì từ đó sẽ vẫn được khoanh tròn và từ đó sẽ bị gạch bỏ khỏi danh sách. Phải mất một con mắt sắc sảo để tìm thấy tất cả. Chúc may mắn!