thichchoigame.com Plays 91

Cuộc đua thây ma

Loading...Bạn là Zombie. Zombie đẹp. Chạy khỏi người điên ra khỏi thị trấn.
Sử dụng chuột của bạn và làm theo hướng dẫn.