thichchoigame.com Plays 108

Dora and Nature Coloring

Loading...Dora đang trên một chuyến đi vui vẻ trên mai rùa cùng với những người bạn của mình và con khỉ treo trên cây với tất cả sự vui vẻ. Âm thanh tuyệt vời, nhưng cảnh nhớ năng lượng! Vì vậy, hãy là một thiên thần và làm cho tâm trạng hạnh phúc hơn bằng cách tung những màu sắc bạn chọn lên trên chúng.
Chọn bút chì màu và thả chúng vào hình ảnh để áp dụng màu sắc. Sau khi hoàn thành một bản vẽ, nhấp vào biểu tượng tiếp theo để chuyển sang bản vẽ khác. Nhấp vào biểu tượng thực hiện khi bạn đã hoàn thành tất cả các bản vẽ. Nhấp vào thiết lập lại nếu bạn muốn sửa đổi.