thichchoigame.com Plays 106

Kids Fun Time Coloring

Loading...Màu sắc luôn luôn là một cách chắc chắn để thư giãn. Làm việc trên các bản phác thảo khu vườn và sử dụng màu sắc theo sở thích của bạn. Có lẽ bạn có thể đưa ra ý tưởng cho chính người sáng tạo. Làm việc trên một vài hình ảnh với các tùy chọn có nhiều và in ra nếu bạn thực sự yêu thích công việc của bạn.
Nhấp vào một trong những cây bút chì trên màn hình bên trái và kéo nó vào bản phác thảo. Các khu vực được chọn được tô sáng được hiểu là hấp thụ màu bút chì mà bạn sử dụng tại một điểm. Phát lại cho công việc mới và nhấp vào thực hiện, nếu bạn đã hoàn thành.