thichchoigame.com Plays 172

Kill Kill thiên niên kỷ

Loading...Thiên niên kỷ giết người là một trò chơi vui nhộn không giới hạn! Bạn biết điều đó, phải không?
Người chơi 1: ZXC ném một cú đấm, Q để tấn công, A để phòng thủ. Người chơi 2: 123 ném một cú đấm, 7 để tấn công, 4 để bảo vệ.