thichchoigame.com Plays 78

Milky Truck Parking

Loading...Xe tải sữa đậu xe rất nhạy cảm vì đỗ xe chậm và đâm có thể làm hỏng sữa và bị khấu trừ trong tiền lương của bạn. Hiển thị năng lực lái xe vô song của bạn và đỗ xe tải kịp thời để bạn có thể mang về một mức lương hoàn hảo hoặc có thể là tiền thưởng.
Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xe tải sữa và thanh không gian của bạn để áp dụng phanh. Đỗ xe tải của bạn trước khi hết giờ.