thichchoigame.com Plays 120

Prof Milton Moon Seizure

Loading...Quá nhiều giờ trong phòng thí nghiệm khiến Giáo sư Milton lập dị hơn và ông khăng khăng đòi cướp mặt trăng. Vâng, mặt trăng! Tham gia cùng anh ta trong 16 cấp độ lớn để thu nhỏ mặt trăng và mang nó về nhà. Chịu đựng các vấn đề run rẩy cột sống như nhiên liệu trống rỗng trên các hành tinh trên đường.
Nhấp vào các đối tượng xung quanh bạn để thực hiện các sự kiện. Giải quyết các vấn đề như vậy và đến Trái đất với mặt trăng chật cứng, để hoàn thành trò chơi.