thichchoigame.com Plays 61

Scary Night Parking

Loading...Hãy thử đỗ xe ở nghĩa địa và đảm bảo không làm phiền những con ma nóng tính đang ngủ trong quan tài của họ. Không đập và vật lộn trong thời gian dài để đậu, xin vui lòng! Tôi nói ma là thiếu kiên nhẫn!
Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xe của bạn xung quanh không gian trò chơi và nhấp vào thanh không gian để áp dụng phanh. Làm cho nó vào khe trước khi bộ đếm thời gian bằng không.