thichchoigame.com Plays 71

Scrats Acorn Sniper

Loading...Scrats Acorn Sniper là một trò chơi Ice Age theo phong cách điểm và nhấp, sử dụng chuột và phóng to Acorns và nhấp cho đến khi bạn tìm thấy tất cả.
Sử dụng chuột của bạn để tìm acorns