thichchoigame.com Plays 110

Smart Spa Shop

Loading...Cửa hàng Spa thông minh là nơi thường cung cấp nhiều phương pháp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho các cô gái, bạn có thể xử lý tất cả các khách hàng và cho họ những giây phút thư giãn trong cuộc sống căng thẳng của họ không vào đầu trò chơi để xem cách chơi trò chơi.
bạn sử dụng chuột để chơi trò chơi này, bạn cũng có thể sử dụng P để tạm dừng trò chơi và M để tắt tiếng trò chơi.