thichchoigame.com Plays 96

Space Invade

Loading...Space Shooter, Hoàn thành tất cả các cấp bằng cách bắn tất cả các tàu và đánh bại thời gian tốt nhất. Giết tất cả kẻ thù và làm điều đó với thời gian thấp nhất để giành chiến thắng.
Sử dụng chuột để bắn hoặc [dấu cách] và phím mũi tên để di chuyển. Khi bị giết, nhấn [R] để đặt lại trò chơiPress [esc] để tạm dừng trò chơi