thichchoigame.com Plays 97

SpongeBob Cross The River

Loading...Mục tiêu của trò chơi là giúp Sponge Bob vượt sông bằng cách nhảy từ một con rùa sang con khác mà không rơi xuống nước, hãy cẩn thận
dùng chuột để nhảy