thichchoigame.com Plays 97

Spot and Shop Chips

Loading...Rất tiếc! Gói chip 25 ngón tay của bạn nằm rải rác xung quanh trung tâm thương mại sẽ đóng cửa sau 60 giây nữa. Chỉ cần thu thập năng lượng của bạn để phát hiện ra tất cả và giành chiến thắng trong trò chơi.
Nhấp vào gói chip ngón tay hoặc các đối tượng có thể che dấu chúng. Nhấp vào gói rủi ro của riêng bạn và giành được 100 điểm nếu bạn đúng và mất 50 điểm nếu đó là một lỗi. Dù bạn có thể làm gì, hãy hoàn thành trò chơi trước khi thời gian của bạn kết thúc