thichchoigame.com Plays 168

Suppa Zuppa

Loading...Suppa Zuppa đã đói sau mùa đông dài. Bây giờ là thời gian mùa hè và đã đến lúc thu thập một số thực phẩm cả ngày. Chỉ cần theo dõi một số trở ngại trên đường và cố gắng để có được điểm số cao nhất có thể.
Mũi tên phải = moveUp Mũi tên = jumpP = pause