thichchoigame.com Plays 47

Sweet Flowers Pick

Loading...Khi thiên đàng đang tắm hoa trên bạn, sẽ chỉ là lịch sự để thu thập tất cả chúng mà không lãng phí bất kỳ. Thưởng thức những bông hoa trông ngọt ngào và thu thập tất cả trong giỏ. Trò chơi đạt được đà với các cấp độ khi những bông hoa rơi nhanh hơn.
Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để di chuyển giỏ thu thập. Mỗi giống hoa giữ số điểm độc đáo của riêng mình. Thu thập những bông hoa trong vòng hẹn giờ và được chuẩn bị cho swifter rơi ở cấp độ sắp tới.