thichchoigame.com Plays 122

Sweet Heart Pick

Loading...Bạn có thể là trái tim ngọt ngào nhất nếu bạn thực sự muốn và trông không quan trọng. Bạn có mười lần nhấp trong tay và chỉ cần di chuyển xung quanh không gian trò chơi để tìm xem bạn có thể giành được bao nhiêu trái tim!
Nhấp vào trái tim và chạm vào tất cả trong mười lần nhấp. Cấp độ sắp tới có nhiều trái tim khao khát cho các nhấp chuột của bạn. Cố gắng giành được nhiều trái tim hơn với số lần nhấp ít nhất và thời gian ngắn nhất có thể.