thichchoigame.com Plays 132

Tấm thỏ

Loading...Thỏ có thể thực sự vui vẻ và thú vị như thú cưng, nhưng không phải khi chúng cản trở cà rốt trong vườn của bạn và đánh cắp tất cả. Bây giờ họ đang làm bạn lo lắng, chỉ cần đập tất cả nếu họ dám nhìn trộm từ hang của họ.
Nhấp vào con thỏ khi chúng nhìn trộm từ các hang và đập vỡ tất cả trước khi thời gian của bạn tan biến về không. Tự thưởng cho bản thân với nhiều hang hơn ở mỗi cấp độ và có niềm vui vô hạn thông qua nhiều cấp độ.