thichchoigame.com Plays 90

Tìm cá ngựa

Loading...Lao mình vào những vùng nước sâu này và khám phá toàn bộ chiều rộng của nó để bắt những con cá ngựa định cư trên khắp đáy đại dương. Bạn có 25 trong số chúng và oxy của bạn chỉ hoạt động trong một phút. Vì vậy, bạn nhanh như thế nào?
Di chuyển qua giường đại dương với các mũi tên bên. Nhấp vào những con cá ngựa ẩn và nhận được tất cả, trong vòng một phút. Nhấp chuột sai bị cấm và bị trừng phạt với điểm tiêu cực.