thichchoigame.com Plays 118

Yo Room Escape

Loading...Sau khi thư giãn tuyệt vời tại phòng Yo, đã đến lúc kiểm tra, nhưng sau đó bạn phát hiện ra rằng mình đã bị mắc kẹt. Chắc chắn, có một lối thoát, nếu bạn thực sự đủ trí tuệ. Bạn cũng vậy?
Nhấp vào các phần khác nhau của căn phòng để xem xét kỹ hơn và thu thập các đối tượng hữu ích trong kho của bạn. Sử dụng chúng ở những nơi thích hợp để tìm đường ra.