thichchoigame.com Plays 75

Zombie Escape

Loading...Những thây ma đã bị con người bắt và nhốt vào một ngôi mộ. Bây giờ họ muốn trốn thoát vì họ muốn trả thù tự do của họ. Bởi vì nơi này đã bị ảnh hưởng rất nhiều thời gian, có rất nhiều dơi và những trở ngại khác mà bạn phải tránh nó, nếu không bạn sẽ bị tổn thương và bạn sẽ mất mạng. Nếu bạn muốn kiếm được nhiều điểm hơn, bạn phải thu thập tất cả các phần thưởng và sức mạnh sẽ giúp bạn có thêm sức mạnh và tốc độ.
Để thoát khỏi ngôi mộ, bạn cần sử dụng chuột để nhảy từ tường này sang tường khác.