thichchoigame.com Plays 204

Zombie Eye Madness

Loading...Zombie đã chinh phục nghĩa trang và bây giờ bạn là anh hùng cuối cùng từ thị trấn của bạn, người có thể đối mặt với chúng. Bạn được trang bị đầy đủ súng với đạn cao su sẽ giúp bạn tiêu diệt hết thây ma vì bạn có thể bắn bằng đạn vào trò chơi và sẽ nảy cho đến khi bạn bắn trúng. Bằng cách này, bạn có thể tiêu diệt những sinh vật được đặt ở những nơi mà bạn không thể tiếp cận. Hãy cố gắng tiêu diệt tất cả các thây ma và tiến lên cấp độ mới!
Bạn cần sử dụng chuột để nhắm và bắn cho đến khi bạn tiêu diệt được thây ma.